Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner

Är du intresserad av fordon och ny teknik?

Satsa på en utbildning som ger dig en spännande framtid med intressanta arbetsuppgifter i Sverige och utomlands. Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens, bland annat ellära och hydraulik.

 

Serviceteknikerutbildningen, som är förlagd till Ljungby, genomförs i samverkan med Sveriges ledande företag i branschen.

Inträdeskraven är avslutad 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande meriter genom arbetslivserfarenhet. Du får fördjupade kunskaper i bland annat maskinteknik, ellära, elektronik, digitalteknik och multiplexteknik. Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning.
I utbildningen ingår också truckförarutbildning.

Varje termin gör du sex veckors LIA (Lärande i Arbete) på ett företag i branschen. Du kan få sommarjobb och goda möjligheter till utlandspraktik. Efter utbildningen är du en fältservicetekniker inom mobila arbetsmaskiner.