Utbildningsplan

Dina lärare har specialistkunskaper inom sina områden, och många av dem kommer direkt från arbetslivet. De vet vilka kunskaper du behöver som fältservicetekniker, och du kan därför vara säker på att din kompetens verkligen efterfrågas i branschen.

En central del av undervisningen är Lärande i arbete (LIA), som utgör en tredjedel av din utbildning. Det betyder att du under utbildningen kommer att tillbringa mycket tid på företagen. Företagen får lära känna dig, och du får tillfälle att i verkligheten pröva det du lär dig i skolan. Dina teoretiska kunskaper från utbildningen hjälper dig att förstå och lösa praktiska problem i företagens verksamhet.Yrkeserfarenhet under studietiden
Utbildningen ger dig yrkeserfarenhet redan under studietiden, och det kan dessutom ge sommarjobb. Som färdig fältservicetekniker är dina möjligheter mycket goda att få ett spännande och intressant jobb på något av företagen som står bakom utbildningen. Det finns goda möjligheter att tillbringa någon av LIA-perioderna utomlands.Förkunskaper
Du som har grundläggande behörighet från fordons- el-, teknik- och natur/skogsbruksprogrammen kan söka till utbildningen. Du kan även söka om du har yrkeserfarenhet från branschen och lämplighet för studierna.