Student

Högskolecentrum Ljungby är ett samarbete mellan Ljungby kommun och näringslivet

Här samlas flera utbildningssamordnare med gemensamma värderingar under samma tak. En nära samverkan mellan högskola och näringsliv/industri är basen.

 

Högskolecentrum Ljungby (HCLY) har sedan starten 2001 byggt upp en utvecklad studiemiljö med eget bibliotek, informationsbaser, teknik- och IT-support, studentadministration, studentbostäder med bostadsgaranti och support för studenternas föreningsliv. Kort sagt en komplett studiemiljö för effektiva och trivsamma studier.