Service Management

Behovet av kvalificerade service- och arbetsledare är mycket stort.

Tillsammans med ett 20-tal ledande företag har vi därför skapat en ettårig YH-utbildning som ger kompetens att leda både serviceavdelning och produktion. Den första gruppen startade januari 2008 med deltagare från hela landet. Resultatet blev mycket lyckat.

Utbildningen är koncentrerad till en intensiv vecka varje månad på Utvecklingscentrum för Servicetekniker i Ljungby. Resterande tid är LIA (Lärande i Arbete), självstudier och inplanerade uppgifter enskilt eller i grupp. Det betyder att du kan vara kvar på ditt företag och samtidigt studera.

Service Management omfattar kurser i ledarskap, teknik, internationalisering, marknadsföring och ekonomi.

Utbildningen är statsfinansierad och därmed kostnadsfri.