Uppdragsutbildningar

Utbildningar efter våra kunders behov.

Utvecklingscentrum för Servicetekniker har sedan 2006 erbjudit sina kunder avancerade och specialanpassade kurser. Det kan vara kurser i hydraulik, fordonsel, digitalteknik, multiplex och teknisk engelska.

Vi har egna teorisalar, laborationssalar och verkstad, vilket ger oss möjlighet att kombinera behovet av såväl teoretiska som praktiska moment. Genom vårt samarbete med världsledande företag och den spetskompetens som våra kursledare besitter kan vi väl tillfredsställa de krav som våra uppdragsgivare har.

Har ert företag behov av att förbättra kunskaperna inom ovanstående ämnen, kontakta oss för en dialog om hur vi kan hjälpa er.