Utbildningsplan - Service Management

Förkunskaper och behörighet

Du bör ha minst 3 års yrkeserfarenhet från ett område som ger dig teknisk insikt. Servicetekniker med ledaregenskaper är en perfekt bakgrund, men du kan även ha skaffat dig teknisk kompetens i produktion eller på annat sätt.
 

Ledarskap och Arbetspsykologi 20 Yhp
Förhandlingsteknik, Konflikthantering, Arbetsrätt, Stresshantering, Organisation, Fältservice

Kvalitetsstyrning och Verksamhetsutveckling 10 Yhp
Kundperspektiv och kundvård, Serviceprofil och servicekultur, Utveckling, Verksamhetsstyrning och strategier, Reservdelsförsörjning

Informationsteknik 20 Yhp
Datakommunikation, Tillståndsbaserad service, E-handel, Reservdelsförsörjning, Logistik och leverans, Verktyg och ekonomistöd, IT-säkerhet, IT-kompetens, IT-juridik

Marknadsföring 30 Yhp
Marknad, Sälj och service, Målgrupper och behov

Internationalisering 10 Yhp
Fackengelska, Kulturella relationer

Ekonomi 20 Yhp
Kalkyl och prissättning, Ansvar och juridik, Riskanalys, Företagets ekonomi, Budget, Statistik och uppföljning, Inköp, Kvalitetsarbete och kvalitetsmetoder

Projektledning och Kommunikation 20 Yhp
Kommunikation, Projektledning, Projektarbete, Presentationsteknik

LIA 70 Yhp Tillämpning av de teoretiska kurserna.